Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massage Hippique


Verklarende begrippen:

Cursist: de natuurlijke persoon die zich aangemeld heeft en is ingeschreven voor het volgen van een cursus of opleiding bij Massage Hippique.Art. 1 Inschrijving

- De inschrijving door de cursist is mogelijk op de website: http://www.massagehippique.nl via de pagina inschrijven. Hier kan de cursist de cursus of opleiding bestellen. Hiervoor dient de cursist zijn/haar gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.
- De (aan)betaling kan worden voldaan via Ideal of creditcard, hierbij maken wij gebruik van Mollie of betaling achteraf.
- U ontvangt hierbij de factuur per email. Na ontvangst van de (aan)betaling is de inschrijving definitief en rechtsgeldig.
- De inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.
- Na inschrijving ontvangt u binnen 2 weken een link naar het digitale sharepoint. Hier vindt u het lesmateriaal, de deelnemers, agenda met adres van de locatie. Na ontvangst van het digitaal lesmateriaal vervalt het herroepingsrecht.
- Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met daarin de naam, woonplaats en het e-mailadres van de cursisten, te vinden op het sharepoint.
- Alle informatie en gegevens van de cursist, met uitsluiting van bovenstaande, blijven binnen Massage Hippique en worden vertrouwelijk behandeld.


Art. 2 Betalingsvoorwaarden

Art. 2.1 Betalingsvoorwaarden cursussen en opleidingen

- De onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen, behalve de jaaropleiding met betaling in termijnen.
- Na ontvangst van de orderbevestiging dient de betaling binnen 14 dagen door de cursist te worden voldaan.
- Indien de cursist de betaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan, volgt een creditnota en de inschrijving wordt verwijderd en kan de cursist niet deelnemen aan de cursus of opleiding. Massage Hippique behoudt het recht de cursist van verdere deelname aan de door ons aangeboden cursussen uit te sluiten.

Art. 2.2 betalingsvoorwaarden jaaropleiding met betaling in termijnen

- Na ontvangst van de orderbevestiging dient de aanbetaling binnen 14 dagen door de cursist te worden voldaan.
- De totale opleidingskosten van de jaaropleiding met betaling in termijnen bedragen €2791,00 btw vrij.
- De aanbetaling bedraagt €250,00 BTW vrij

- Indien de cursist de aanbetaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan, wordt de inschrijving verwijderd en kan de cursist niet deelnemen aan de jaaropleiding. Massage Hippique behoudt het recht de cursist van verdere deelname aan de door ons aangeboden cursussen uit te sluiten.
- .
- Na ontvangst van de aanbetaling worden de overige opleidingskosten door de cursist betaald in 10 maandelijkse termijnen. Het maandelijkse termijn bedraagt €254,10 BTW vrij
- De betaling in termijnen start in de maand waarin de jaaropleiding start. De cursist dient voor de 14e van de desbetreffende maand het bedrag van €254,10 BTW vrij te hebben voldaan. Dit geldt voor de 10 aaneengesloten maanden waarin de jaaropleiding plaats vindt.


Art. 3 Annulering door cursist/student

Art. 3.1 Annulering zonder annuleringsverzekering van Massage Hippique

- De cursist dient de annulering schriftelijk per email door te geven.
- Bij annulering door de cursist tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt het cursus/opleidingsgeld binnen 14 dagen teruggestort.
- Bij annulering door de cursist binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt het cursus/opleidingsgeld niet teruggestort.
- Bij annulering door de cursist binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding kan de deelname aan een cursus of opleiding worden verplaatst naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Massage Hippique. De verplaatsingskosten bedragen €50,00 BTW vrij
- Bij annulering door de cursist binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding kan de cursist kosteloos een plaatsvervanger voor de cursus of opleiding aandragen, indien de cursist zelf niet in de gelegenheid is om deel te nemen.
- Annulering tijdens opleiding zonder vervolg, geen restitutie van opleidingsgelden
- Annulering tijdens opleiding met vervolg op later tijdstip, € 200,00 verplaatsingskosten

Art. 3.2 Annuleringsverzekering van Massage Hippique

- Massage Hippique biedt de cursist vrijblijvend een annuleringsverzekering aan.
- De annuleringsverzekering dient schriftelijk per email door de cursist te worden aangevraagd.
- De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 10% van de bestelling van de cursist.
- De annuleringsverzekering is alleen geldig voor de bestelling waarbij de annuleringsverzekering is aangevraagd. De verzekering is niet geldig voor bestelling in het verleden of in de toekomst. Bij een nieuwe bestelling dient de cursist opnieuw een annuleringsverzekering af te sluiten.
- De annuleringsverzekering staat op naam van de cursist en is niet overdraagbaar.
- De annuleringsverzekering treedt in werking na ontvangst van de betaling van de kosten van de cursus of opleiding en de betaling van de kosten van de annuleringsverzekering.
- Voor de jaaropleiding in termijnen geldt dat de annuleringsverzekering in werking treedt na ontvangst van de aanbetaling en de betaling van de kosten van de annuleringsverzekering.


Art. 3.3 Annulering met annuleringsverzekering van Massage hippique

- De cursist dient de annulering schriftelijk per email door te geven.
- Met een annuleringsverzekering kan de cursist kosteloos de deelname aan een cursus of opleiding verplaatsen naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Massage Hippique.
- Met een annuleringsverzekering kan de cursist kosteloos een plaatsvervanger voor de cursus of opleiding aandragen, indien de cursist zelf niet in de gelegenheid is om deel te nemen.
- Bij annulering door de cursist tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt het gehele betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
- Bij annulering door de cursist 4 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding wordt 90% van de betaalde kosten voor de cursus of opleiding teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.
- Bij annulering door de cursist 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding tot en met de aanvang van de cursus of opleiding worden geen kosten teruggestort. Met uitsluiting van de jaaropleiding daar gelden de twee onderstaande voorwaarden.
- Bij annulering door de cursist van de jaaropleiding 1 week voor aanvang tot het examen van module 3 wordt 50% van de betaalde kosten voor de cursus of opleiding teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.
- Bij annulering door de cursist van de jaaropleiding vanaf het examen van module 3 tot en met module 6 wordt 15% van de betaalde kosten voor de cursus of opleiding teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.


Art. 4. Annulering door Massage Hippique

- Massage Hippique behoudt het recht de cursus of opleiding te annuleren
a. Wanneer het minimum aantal cursisten voor een cursus of opleiding niet wordt
gehaald.
b. In geval van ziekte van de docent van de desbetreffende cursus of opleiding.
- De cursist wordt hiervan schriftelijk per email op de hoogte gesteld.
- De cursist kan bij annulering door Massage Hippique de cursus of opleiding kosteloos verplaatsen naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Massage Hippique.
- De cursist kan bij annulering door Massage Hippique kosteloos afstand doen van de inschrijving aan de cursus of opleiding. Het gehele betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.


Art. 5 Toelatingsvoorwaarden examen

- Tijdens het opleidingstraject wordt de cursist beoordeeld of de vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn om met de opleiding op dit niveau te kunnen vervolgen of deel te kunnen nemen aan het examen van de desbetreffende cursus of opleiding.
- Tevens wordt er tijdens het opleidingstraject beoordeeld op de onderstaande criteria:
- 100% aanwezigheid tijdens de vereiste modules voor het examen.
De verantwoordelijkheid van de 100% aanwezigheid ligt bij de cursist. De
voorwaarden voor het inhalen van een cursusdag leest u in Art. 7 het inhalen van
een cursusdag.
- Inzet tijdens de opleiding en thuisstudie
- Groei tijdens de opleiding
- Gedrag en intentie tijdens de opleiding
- Bij een onvoldoende beoordeling wordt een deelname van de cursist aan het examen ontmoedigd. De cursist wordt in de gelegenheid gesteld wel mee toe doen, maar zonder beoordeling. Het examen wordt op die manier een extra leer- en oefenmoment. De cursist kan op een later tijdstip examen doen, zie hiervoor art. 6.1 Examen op een ander tijdstip.Art. 6 Examen

- Alle examens bestaan uit een theorie-examen, een anatomie & fysiologie examen en praktijk examen.
- De cursist wordt geacht alle aanwijzingen van de examinatoren nauw op te volgen.
- Het paard waarmee de cursist praktijkexamen doet wordt aangewezen door de examinatoren. Hier heeft de cursist geen vrije keuze in.
- Tijdens het praktijkexamen krijgt de cursist positieve aanwijzingen. Ook het examen is een leermoment en een deel van de opleiding van Massage Hippique.
- Na afloop van het examen wordt de cursist geacht in de aangewezen ruimte te verblijven tot iedereen klaar is.
- De uitslag van het examen wordt maximaal 1 week na het examen per post naar de cursist toegestuurd. Mochten er dringende zaken zijn worden die tijdens- of na afloop van het examen besproken.
- Bij onenigheid betreffende de uitslag van het examen, wordt deze voorgelegd aan de examencommissie. Het oordeel van de examencommissie is bindend.

Art. 6.1 Examen op een ander tijdstip

- De cursist kan bij onvoldoende vaardigheden het examen eenmalig kosteloos op een later tijdstip doen. Dit gaat in overleg met Massage Hippique. De datum en locatie worden aangewezen door Massage Hippique.
- Wanneer de cursist het examen wil doen op een andere datum of locatie dan aangewezen door Massage Hippique, bedragen de kosten €250,00 incl. BTW en een kilometervergoeding van €0,50 incl. BTW per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de examinator.

Art. 6.2 Eenmalige examengarantie

- Indien de cursist een onvoldoende behaald voor het examen wordt deze in de gelegenheid gesteld kosteloos een herexamen te doen. Dit gaat in overleg met Massage Hippique. De datum en locatie worden aangewezen door Massage Hippique.
- Wanneer de datum en locatie aangewezen door Massage Hippique niet past vervalt de examengarantie.

Art. 6.3 Herexamen buiten de examengarantie

- Wanneer de cursist een herexamen wil doen buiten de eenmalige examengarantie, dus op een andere datum of locatie, bedragen de kosten €250,00 BTW vrij en een kilometervergoeding van €0,50 incl BTW per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de examinator.


Art 7. Het inhalen van een cursusdag

- Indien de cursist tijdens het opleidingstraject een cursusdag mist dient deze te worden ingehaald. De verantwoordelijkheid van het inhalen van de cursusdag ligt bij de cursist.
- De cursist kan in overleg de cursusdag kosteloos inhalen op een datum en locatie welke wordt aangeboden door Massage Hippique. Deze inhaaldagen worden alleen doordeweeks aangeboden of indien mogelijk aansluiting bij een andere cursusgroep.

- Wanneer de cursist de cursusdag in wil halen op een andere datum of locatie dan aangeboden door Massage Hippique, bedragen de kosten €120,00 BTW vrij per sessie van 2,5 uur en een kilometervergoeding van €0,50 incl. BTW per kilometer per cursusdag. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de docent.

Art. 8 Uitsluiting van deelname

- Massage Hippique behoudt het recht om cursisten naar eigen inzicht zonder uitleg te kunnen weigeren van verdere deelname aan een cursus of (jaar)opleiding.
- Voor restitutie van de opleidingskosten van de cursist gelden de voorwaarden beschreven in Art. 3 Annulering door cursist.


Art. 9 Deelname eigen paard

- De cursist wordt in overleg de mogelijkheid gesteld een eigen paard mee te nemen naar de cursus of opleiding.
- De kosten zijn € 15,00 incl. btw per dag, incl. stalling, stro en hooi.
- Het meenemen van een paard is mogelijk indien het paard alle vereiste vaccinaties heeft gehad en een goed gezond oogt.
- Massage Hippique stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het paard ontstaan tijdens verblijf op de accommodatie.


Art. 10 Aansprakelijkheid

- Het betreden van cursusterrein door cursist en/of paard geschiedt op geheel eigen risico.
- De instructeurs of Massage Hippique kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de deelnemer of zijn/haar paard wordt toegebracht tenzij er sprake is van opzet dan wel roekeloosheid door de instructeur.
- De cursist is aansprakelijk voor de schade die hij/zij en/of zijn/haar paard opzettelijk aan derden, een instructeur of Massage Hippique toebrengt.
- Wanneer de cursist zich niet correct gedraagt en handelt en daarmee andere cursisten het recht van instructie ontneemt, wordt deze verzocht de locatie te verlaten. De cursist heeft geen recht op restitutie. Mocht dit plaatsvinden aan het einde van een cursus of opleiding dan kan Massage Hippique gerechtelijke stappen ondernemen.
- Er wordt verwacht dat de cursist juiste kleding en stevig schoeisel draagt tijdens de cursus of opleiding. Indien dit niet wordt opgevolgd komen de risico’s hiervan geheel voor rekening van de cursist. Ook willen we hierbij vermelden dat de cursist geen lange nagels mag hebben bij het volgen van een cursus of opleiding.


Art. 11 Opvolgen aanwijzingen

- De cursist is verplicht om de aanwijzingen van de instructeurs met betrekking tot het deelnemen aan de cursus of opleiding, het gebruik van de accommodatie, slaapgelegenheid en de omgang met de paarden stipt op te volgen. Gebeurt dit niet, dan hebben de instructeurs het recht de cursist van verdere deelname aan de cursus of opleiding uit te sluiten. De cursist heeft geen recht op restitutie.

Art. 12 Auteursrecht en eigendomsrechts cursusmateriaal

- Het auteursrecht en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Massage Hippique.
- Het cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar gemaakt worden, door middel van foto kopie, filmmateriaal of op enige andere wijze zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Massage Hippique.
- Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derde beschikbaar te stellen.
- Tijdens de cursus of opleiding is het niet toegestaan foto’s of filmopname te maken, ook niet voor eigen gebruik. Massage Hippique geeft de instructeurs het recht om u direct van de locatie te verwijderen met geen recht op verdere deelname of restitutie. Mochten er na deelname foto’ s of filmpjes verschijnen dan kunnen er sancties genomen worden.
- Inbreuk op het auteursrecht en eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.


Art. 13 Kwaliteit en klachtenprocedure

- Massage Hippique doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen en opleidingen te waarborgen. Mocht de cursist desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus of opleiding, dan kan deze de klacht schriftelijk per brief richten aan Massage Hippique. Massage Hippique neemt binnen 14 dagen deze klacht in behandeling.
- Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht kunt u verdere stappen ondernemen en de klacht richten aan Het Hippisch Loket, t.a.v. Kim Voskuilen ovv klacht Massage Hippique, http://www.hippisch-loket.nl
- De klacht zal door Massage Hippique, de cursist en Het Hippisch Loket vertrouwelijk worden behandeld.
- De klachtenfunctionaris van het Hippisch Loket zal binnen 4 weken reageren op de klacht van de cursist.
- Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend.
- De eventuele aanspraak op schadevergoeding, omtrent de kwaliteit van de cursus of opleiding, zal nooit hoger zijn dan het door de cursist betaalde bedrag voor de cursus of opleiding aan Massage Hippique.